INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Dotaur Turn
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 5 January 2015
Pages: 63
PDF File Size: 3.24 Mb
ePub File Size: 9.6 Mb
ISBN: 554-9-30606-600-2
Downloads: 38474
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltikree

Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. A, B dan E; pengganggu lemah: Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R dwn tidak dapat menjawabnya dengan betul. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran diskrijinasi item ujian ini adalah: Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents.

Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

  CANCIONERO TE DARE LO MEJOR JESUS ADRIAN ROMERO PDF

Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam diskriminsi soalan.

Tindakan seterusnya ialah sama ada diskriminsi diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Maka indeks kesukarannya adalah: Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Diskriminsi. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Pengganggu manakah yang perlu diganti?

NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Aktiviti 2 Kirakan imdeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah indek indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0.

  FINO A MEZZANOTTE LISA KLEYPAS PDF

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Contoh pengiraan simpanan ASB Dab. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Dari segi definisi, kesukaraj yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Siapakah penulis buka Das Kapital?

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Contoh Analisis Item Sains Documents. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? A dan E; pengganggu lemah: Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi.

Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut.