ERILAISUUS SALLITTU PDF

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen. Käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen -käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK). 2. helmikuu Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen – käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Petmo-hanke. Helsinki: SAK.

Author: Samuktilar Dizshura
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 19 October 2013
Pages: 86
PDF File Size: 18.30 Mb
ePub File Size: 15.28 Mb
ISBN: 308-1-20214-382-2
Downloads: 63996
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojale

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Professional material Current articles and literature. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Sopimuksen kautta lapsen oikeudet ja osallisuus ovat vahvistuneet yhteiskunnassamme. Medical premises for improving public health.

Ajassamme on kaksi voitettavaa haastetta; Omien huolien ilmaisemisen vaikeus ja voinnin kysymisen vaikeus.

More exact information on the work placements linked to the course shall be provided by the teacher salkittu the first contact lessons of the course.

Active participation in dialogue training sessions in multidisciplinary teams and keeping a training journal. Lapsella on oikeus turvalliseen ja terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Further information about possible course-specific arrangements is available from Course tutor.

Päivi Vartiainen

Act on the status and rights of patient http: Se tuli voimaan Suomessa Lapsen oikeuksien julistuksen nojalla lapsen kaltoinkohtelu ei ole koskaan perheen yksityisasia. Client terminology and concepts: Functional ability, viewpoints on assessment of functional ability. Se nostattaa tunteita pintaan ja on henkisesti kuormittavaa.

  FISIOPATOLOGIA DE ASPIRACION DE MECONIO PDF

Further information about possible course-specific arrangements is available from Course tutor. The Journal of Family Nursing 21 111— Accreditation procedures are described erilaiauus the Degree Regulations and Study Guide. The role of cultural srilaisuus. The course can also be studied mainly by virtual learning.

The biopsychosocial mental view of a person.

These themes will be studied in English language. Kuinka edesauttaa lasten oikeuksien toimeenpanoa?

Ilman tietoa toisin toimiminen on mahdotonta ja toistamme aiemmin oppimiamme toiminta- ja ajattelumalleja. The materials will be announced at the beginning of the ssllittu. Exploring how public health nurses support mothers and families during postpartum home visits. Current articles and literature. Aikuisen toiminta voi juontua omista lapsuuden kasvatuskokemuksista.

Päivi Vartiainen-Ora – Faculty of Education

Dialogue training, workshops and learning assignments, independent studying and preparation for dialogue training, learning diary. Online studies in anatomy and physiology, as well as studies in medical subjects include exams and learning assignments.

Kuinka edesauttaa avun ja tuen hakemista? Active participation to teams dialogue trainings, completing learning assignments and learning diary. Different materials for different degree programmes.

  LECHOSAW GARBARSKI MARKETING PDF

Project assignments, self-assessment and peer reviews are utilised in evaluation. Recommended optional programme components shall be described to students during personal and group guidance meetings. Online assignments in anatomy and physiology. Exams in medical subjects. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Accreditation procedures erilaiwuus described in the Degree Regulations and Study Guide.

Moty – Monikulttuurisuus työyhteisössä-projekti

Items of Assessment Active participation in dialogue training sessions in multidisciplinary teams and keeping a training journal. Recommended optional programme components shall be described to students during personal and group guidance meetings. An individual’s stages of growth and development. E-learning and assignments, independent studying and preparation for contact days. Lapsiomaisemme vastasi jo toiseen, kysy uudestaan ja uudestaan.

Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Ethical Guidelines of Nursing https: Client-centeredness, meeting with client, examples of the client process.

Journal of Issues in Nursing. Lastensuojelun keskusliiton julkaiseman tutkimusraportin nimi on osuva: Taking differences and disabilities into account.