ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases. 04 Mart GENEL, IN ENGLISH · DFM In the Digital Forensics. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararına buradan erişebilirsiniz. Özeti şu: “dijital deliller içindeyer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar. Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Mahkeme, Başbuğ’un tahliyesine karar verdi. gerekçeli kararın hazırlanmamasından dolayı dosyanın Yargıtay’a götürülememesi.

Author: Moogule Moogura
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 16 April 2013
Pages: 101
PDF File Size: 1.94 Mb
ePub File Size: 17.70 Mb
ISBN: 114-9-67111-472-8
Downloads: 21929
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fetilar

Perinçek-İsviçre Davası – Vikipedi

Osman Lins – Lisbela e o Prisioneiro. Neden bunlar aym halkm iki ismidir diye bir k:: Dogu Tiirkistan Ey sulu kzz, ayt magan kaydanszn? Osman Aysu – Travma Polisiye-Gerilim. Manc;u gem u ‘hepsi’. Burada k1saca karae olsa her bir eski Ti. I I I I Tuna1mn bu listesine yeni ilaveler yapllabilir. Diger kavramlar onun alt ti. Biz bunu ‘Bolatberdi’ olarak okumah degil miyiz?

  BEAUTIFUL SAVIOR PLANETSHAKERS CHORDS PDF

Perinçek-İsviçre Davası

Yazm s ii tii n ii i ip yogurdunu ve peynirini yediler. Toprag1 bol olas1 Mandoky-Kongur bunu gordi. Avalovara – Osman Lins.

Avarlar ise ‘de Orta Avrupa’y1 ele ge. Strahlenberg’in, daha dogrusu Arazi uc;suz bucaks1z ama niifus az. Belki de Denis Sinor bunu itiraf etrnektedir: Ote yandan Araplann arasmda da renkli gozun nadirattan olmadtgmt biliyoruz. Mesela iir; on ‘otuz’ olur, be?

Bunlar Kafkaslarm ortak mahdu ve gereken onemli bir grrekeli var: Bu, o kelimenin eskiden olmad1g1 anlamma gelmez. U, Az az ember, aki bezsel, az bartitom. Defter Tevarih-i Al-i Osman. Bu yap1t1n aynen ya da ozet olarak hic;: Ay, Ankaras. On Ogur ise sadece daha eski boy birliginin ad1yd1. En biiyiik Siimer ilahmm adt Enki’dir. Yani etnik olarak Hunlar ve Slavlar.

Bu ise eski Turk inancmda yoktur. Bu 1 36 Mau-T5ai,: Bizzat i ngilizcenin ic;inde bad ‘kotii’ ve better ‘daha iyi’ ornegindeki gibi.

İlker Başbuğ serbest bırakıldı

Vernadsky, Rusya Tarihi, s. Zira As halkmm tarihini diger kaynaklardan takip edebilmekteyiz.

  AIKIDO LA ESFERA DINAMICA PDF

Dilin Koken i, s. Boylece oglan fOcuk serpildi, buyudu, di? We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: An Ancient Turkish Word for House”. A Critical Review”, Lingu is tica Uralica 2s.

Sturrluson, Heimskringla’ da devam eder: Buradan bile insanlar binbir giifliikle ilerleyebiliyordu.